בתאריך ה- 27, מרץ 2006, פורסמה הנחיה לימאים מס. CG11(a) בנושא חיטוי בגז של אניות גרעינים המגיעות לישראל ולנמל חיפה בפרט. הודעה זו, מטרתה להוסיף ולהרחיב את ההודעה הקודמת והיא מיועדת הן לצוותי אניות אך בעיקר לצוותי פריקת גרעינים מקבלי הסחורה וקבלני פינוי שאריות חומרי ההדברה העולים לאניות

15 August, 2014