קברניט נוסעים בשכר – חובת השתלמות בנושא ניהול המונים

8 January, 2019