repo upload
תפריט
Mobile Friendly

כלי שיט קטנים ומשיטים

כלי שיט קטנים ומשיטים
רישוי ורישום כלי שיט, הסמכות השונות של המשיטים, קבלת תעודת משיט בישראל.

שאלות למבחני הסמכה

מאגר שאלות למבחני הסמכה למשיטים
לעיונכם ושימושכם מאגר שאלות המשמש כבסיס עקרוני להכנת מבחני הסמכה למשיטים בדרגות ההסמכה השונות.
ISCI

הודעות רספ''ן

רביעי, 29 אפריל 2015
הודעות למשיטים
מערבית לשדות ים, בטווח של כ- 800 מ' מהחוף הוצב מצוף סימון "אזהרה לימאים" בצבע צהוב.
קרא עוד...

רביעי, 15 אפריל 2015
הודעות למשיטים
נכון לתאריך 14/04/2015 דיווח על צינור ממערכת השפד"ן, אשר ניתק מקרקעית הים וצף על פני המים.
קרא עוד...

שני, 30 מרס 2015
הודעות למשיטים
איזורים אסורים לדיג בים כנרת - שטח הבטיחה
קרא עוד...

שלישי, 17 פברואר 2015
הודעות למשיטים
איסור כניסת ועגינת כלי שייט בנמל ת"א
קרא עוד...

למעלה