תפריט

הודעות רספ''ן

חמישי, 14 אוגוסט 2014
הודעות למשיטים
תזכורת בדבר איסור כניסה ועגינת כלי שיט בבריכת תחנת הכוח רידינג תל-אביב
קרא עוד...

שלישי, 08 יולי 2014
הודעות למשיטים
עדכון במועדי בדיקות כושר שיט
קרא עוד...

שלישי, 01 יולי 2014
הודעות למשיטים
איסור כניסת כלי שיט לנמל תל-אביב עקב שרטון חול
קרא עוד...

כלי שיט קטנים ומשיטים

כלי שיט קטנים ומשיטים
רישוי ורישום כלי שיט, הסמכות השונות של המשיטים, קבלת תעודת משיט בישראל.

שאלות למבחני הסמכה

מאגר שאלות למבחני הסמכה למשיטים
לעיונכם ושימושכם מאגר שאלות המשמש כבסיס עקרוני להכנת מבחני הסמכה למשיטים בדרגות ההסמכה השונות.
ISCI

הודעות רספ''ן

חמישי, 14 אוגוסט 2014
הודעות למשיטים
תזכורת בדבר איסור כניסה ועגינת כלי שיט בבריכת תחנת הכוח רידינג תל-אביב
קרא עוד...

שלישי, 08 יולי 2014
הודעות למשיטים
עדכון במועדי בדיקות כושר שיט
קרא עוד...

שלישי, 01 יולי 2014
הודעות למשיטים
איסור כניסת כלי שיט לנמל תל-אביב עקב שרטון חול
קרא עוד...

ראשון, 11 מאי 2014
הודעות למשיטים
איסור כניסת כלי שיט לשמורת הטבע בחוף "כורסי" שבכינרת
קרא עוד...

למעלה