repo upload
תפריט
Mobile Friendly

כלי שיט קטנים ומשיטים

כלי שיט קטנים ומשיטים
רישוי ורישום כלי שיט, הסמכות השונות של המשיטים, קבלת תעודת משיט בישראל.

שאלות למבחני הסמכה

מאגר שאלות למבחני הסמכה למשיטים
לעיונכם ושימושכם מאגר שאלות המשמש כבסיס עקרוני להכנת מבחני הסמכה למשיטים בדרגות ההסמכה השונות.
ISCI

הודעות רספ''ן

שני, 21 ספטמבר 2015
הודעות למשיטים
שינויים במועדי בדיקות כושר שיט בטבריה בתאריך 08.10.2015
קרא עוד...

ראשון, 20 ספטמבר 2015
הודעות למשיטים
תחרות שחייה פורט 2 פורט
קרא עוד...

ראשון, 06 ספטמבר 2015
הודעות למשיטים
סגירת שטח צליחת הכנרת ה- 62
קרא עוד...

שלישי, 01 ספטמבר 2015
הודעות למשיטים
אליפות העולם בשייט בדגם 470
קרא עוד...

למעלה