תפריט
Mobile Friendly

כלי שיט קטנים ומשיטים

כלי שיט קטנים ומשיטים
רישוי ורישום כלי שיט, הסמכות השונות של המשיטים, קבלת תעודת משיט בישראל.

שאלות למבחני הסמכה

מאגר שאלות למבחני הסמכה למשיטים
לעיונכם ושימושכם מאגר שאלות המשמש כבסיס עקרוני להכנת מבחני הסמכה למשיטים בדרגות ההסמכה השונות.
ISCI

הודעות רספ''ן

חמישי, 21 יולי 2016
הודעות ופרסומים
מכרז פומבי מספר 19/16 לביצוע ביקורת ותחזוקה של מערכות מצופי סימון 300 מטר במפרץ אילת
קרא עוד...

ראשון, 10 יולי 2016
הודעות ופרסומים
מכרז פומבי מספר 08/2016 לאספקת שירותים להפעלת גוררות וספינות ולקשירה של כלי שייט
קרא עוד...

שלישי, 05 יולי 2016
הודעות ופרסומים
מכרז פומבי מספר 16/16 לקבלת הצעות להכנת תכנית מתאר ארצית למעגנות ישראל בים תיכון
קרא עוד...

ראשון, 26 יוני 2016
הודעות למשיטים
חפירות ארכיאולוגיות תת-ימיות בעכו 2016
קרא עוד...

למעלה