משרד התחבורה בטוויטר משרד התחבורה בפייסבוק משרד התחבורה ביוטיוב RSS - ערוצי הפצה של משרד התחבורה
תפריט

הודעות רספ''ן

שני, 29 ספטמבר 2014
הודעות ופרסומים
סילבוס למשיטי כלי שייט קטנים
קרא עוד...

שני, 29 ספטמבר 2014
הודעות ופרסומים
מכרז פומבי מס' 30/14 לאספקה ומתן שירותי אחריות ותמיכה טכנית בעניין מערכות תאורה למגדלורים
קרא עוד...

שני, 29 ספטמבר 2014
הודעות ופרסומים
מכרז פומבי מס' 29/14 למתן שירותי תרגום לבחינות הסמכה למשיטי כלי שיט קטנים לשפות האנגלית והערבית
קרא עוד...

כלי שיט קטנים ומשיטים

כלי שיט קטנים ומשיטים
רישוי ורישום כלי שיט, הסמכות השונות של המשיטים, קבלת תעודת משיט בישראל.

שאלות למבחני הסמכה

מאגר שאלות למבחני הסמכה למשיטים
לעיונכם ושימושכם מאגר שאלות המשמש כבסיס עקרוני להכנת מבחני הסמכה למשיטים בדרגות ההסמכה השונות.
ISCI

הודעות רספ''ן

שני, 29 ספטמבר 2014
הודעות ופרסומים
סילבוס למשיטי כלי שייט קטנים
קרא עוד...

שני, 29 ספטמבר 2014
הודעות ופרסומים
מכרז פומבי מס' 30/14 לאספקה ומתן שירותי אחריות ותמיכה טכנית בעניין מערכות תאורה למגדלורים
קרא עוד...

שני, 29 ספטמבר 2014
הודעות ופרסומים
מכרז פומבי מס' 29/14 למתן שירותי תרגום לבחינות הסמכה למשיטי כלי שיט קטנים לשפות האנגלית והערבית
קרא עוד...

ראשון, 21 ספטמבר 2014
הודעות למשיטים
ביצוע עבודות חפירה והעמקה במעגן שביט
קרא עוד...

למעלה