תפריט
Mobile Friendly

כלי שיט קטנים ומשיטים

כלי שיט קטנים ומשיטים
רישוי ורישום כלי שיט, הסמכות השונות של המשיטים, קבלת תעודת משיט בישראל.

שאלות למבחני הסמכה

מאגר שאלות למבחני הסמכה למשיטים
לעיונכם ושימושכם מאגר שאלות המשמש כבסיס עקרוני להכנת מבחני הסמכה למשיטים בדרגות ההסמכה השונות.
ISCI

הודעות רספ''ן

שני, 18 אפריל 2016
הודעות למשיטים
בניין נמל המפרץ (חיפה) - עדכון
קרא עוד...

שלישי, 22 מרס 2016
הודעות למשיטים
שינויים במועדי כושר שיט בטבריה
קרא עוד...

חמישי, 03 מרס 2016
הודעות למשיטים
מכשול ניווט כנרת
קרא עוד...

שלישי, 16 פברואר 2016
הודעות למשיטים
נוהל הרשמה ובדיקת כושר שייט לעוגנים במרינות
קרא עוד...

למעלה