repo upload
תפריט
Mobile Friendly

כלי שיט קטנים ומשיטים

כלי שיט קטנים ומשיטים
רישוי ורישום כלי שיט, הסמכות השונות של המשיטים, קבלת תעודת משיט בישראל.

שאלות למבחני הסמכה

מאגר שאלות למבחני הסמכה למשיטים
לעיונכם ושימושכם מאגר שאלות המשמש כבסיס עקרוני להכנת מבחני הסמכה למשיטים בדרגות ההסמכה השונות.
ISCI

הודעות רספ''ן

שלישי, 17 פברואר 2015
הודעות למשיטים
איסור כניסת ועגינת כלי שייט בנמל ת"א
קרא עוד...

שלישי, 17 פברואר 2015
הודעות למשיטים
איסור פעילות וסגירת מזח 8 בנמל יפו
קרא עוד...

ראשון, 18 ינואר 2015
הודעות ופרסומים
תזכיר חוק הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט)(תיקון), התשע"ד-2014
קרא עוד...

חמישי, 15 ינואר 2015
הודעות למשיטים
אזהרת ניווט מרינה אשקלון
קרא עוד...

למעלה