תפריט
Mobile Friendly

כלי שיט קטנים ומשיטים

כלי שיט קטנים ומשיטים
רישוי ורישום כלי שיט, הסמכות השונות של המשיטים, קבלת תעודת משיט בישראל.

שאלות למבחני הסמכה

מאגר שאלות למבחני הסמכה למשיטים
לעיונכם ושימושכם מאגר שאלות המשמש כבסיס עקרוני להכנת מבחני הסמכה למשיטים בדרגות ההסמכה השונות.
ISCI

הודעות רספ''ן

רביעי, 03 פברואר 2016
הודעות ופרסומים
מכרז פומבי מס' 4/16 לשיקום והחלפת קטע מרציף ג' בנמל עכו
קרא עוד...

ראשון, 31 ינואר 2016
הודעות למשיטים
אזהרת ניווט מרינה הרצליה
קרא עוד...

רביעי, 27 ינואר 2016
הודעות למשיטים
אזהרת ניווט מרינה אשקלון
קרא עוד...

חמישי, 14 ינואר 2016
הודעות למשיטים
מכשול ניווט, הצבת מצוף בים
קרא עוד...

למעלה