על פי חוק רשות הספנות, הנכנס לתוקף ב- 17/02/2005 רשות הספנות והנמלים הינה רשות סטטוטורית במשרד התחבורה. עם הקמת הרשות נוספו לה תפקידים של פיקוח על שלוש חברות הנמל (אילת, אשדוד וחיפה) ועל חנ"י (חברת נמלי ישראל).
רשות הספנות והנמלים אחראית ומוסמכת לתעבורה ימית, מעגנות ונמלים, לכלי השייט ומפעליהם ובאחריותה אישור רישוי ורישום כלי שייט והסמכה של ימאים ומשיטים. הרשות פועלת על מנת להבטיח קיומה של תשתית ספנות ישראלית בעלת יכולת לשמש כמוביל משמעותי בזמן שלום ובזמן חירום, תוך מתן דגש על קיום צי אניות ישראליות וכ"א ימי ישראלי. ברשות הספנות והנמלים קיימים האגפים הבאים: אגף א' כ"א ימי, מינהל וארגון , אגף בכיר כלכלה , תכנון וקשרי חוץ, אגף א' פיקוח ובקרה ספנות ונמלים, אגף א' הנדסה ותפעול נמלים, מחלקת כלי שייט קטנים ומשיטים ומחלקת יעוץ משפטי ספנות ונמלים.

יעדים ותפקידים

מופקד על כל התחומים הנוגעים לתעבורה ימית : מעגנות ונמלים, כלי שיט ומפעיליהם, כדלהלן:
 • גיבוש מדיניות ספנות שייעדה הבטחת ספנות ישראלית מוצקה בעלת יכולת לשמש כמוביל משמעותי ברגיעה ובחירום תוך מתן דגש וידוד לקיום צי אוניות ישראליות וכח אדם ימי ישראלי מתאימים, שיבטיחו הובלת מטענים חיוניים לישראל בכל עת
 • רישוי כושר שיט ורישום כלי שייט,מפעלים לבניה ותחזוקה של כלי שייט,חברות ספנות
 • תקינה וחקיקה בתחום הספנות והנמלים.
 • גיוס והכשרת כ"א ימי וקציני ים לצי הסוחר הישראלי,רישוי,רישום והסמכת כח אדם ימי תוך תמיכה במכון לחינוך והכשרה ימית
 • פיתוח נמלים ומעגנות ותפעולם
 • הרחבת הקשרים הבינלאומיים והצטרפות לארגונים ואמנות לקידום הספנות
 • קיום מערך פיקוח על מפעילי כלי שיט קטנים, על מעגנות ונמלים זעירים
 • קיום פיקוח על תקינות אוניות זרות המגיעות לחופי הארץ, במסגרת אמנת PSC
 • שמירה על בטיחות השייט על-ידי : פיקוח מוגבר על תקינות כלי השייט , על העסקת
 • כח אדם ימי מתאים, לרבות כח אדם זר, יישום תקינה ואמנות בינלאומיות, הערכות
 • לתקלה ימית רחבת היקף וטיפול באירועים
 • פיקוח ורגולציה בנמלים מתוקף חוק רשות הספנות

רשימת בעלי תפקידים בכירים ברשות הספנות

יגאל מאור, מנהל רשות הספנות והנמלים
רונן אברמוב, מנהל אגף כ"א ימי ארגון ומנהל וממונה על הסמכת עובדי הנמלים
יוסף יוהנה, מנהל האגף לפיקוח ובקרה
צביקה שפירא, מנהל האגף לכלכלה וקשרי חוץ
ירון שוורץ, מנהל אגף הנדסה ותפעול נמלים
עופר בן עזרא, מנהל אגף כלי שיט קטנים ומשיטים