ענף הספנות הוא ענף עתיר הון ובעל פוטנציאל אדיר, הפועל בשוק עולמי תחרותי במיוחד. התחרות מחייבת את הספנות הישראלית להסתגל לשינויים גיאופוליטיים, כלכליים וטכנולוגיים ולשמור על מגמת צמיחה מתמדת, שכן בענף זה נודע יתרון של ממש לגודל. יעדים אלה הוגדרו כבעלי חשיבות לאומית על ידי מדינות רבות והובילו לגיבוש מדיניות התומכת בספנות.
 • שיפור כושר התחרות של ענף הספנות הישראלי, שמירת ידע מקצועי, קיום תשתית ימית חיונית בנמלים ובתעשייה וכושר הובלה ימי באוניות ישראליות.
 • הגברת בטיחות השיט והחיים בים, פיקוח ושמירה על רמת הבטיחות באוניות, הכשרת כוח -אדם ימי מקצועי והסמכתו.
 • קידום השיט והספורט הימי ופיתוח מעגנות לאורך חופי ישראל.
 • הגברת השמירה על איכות הסביבה הימית בכלל ובים התיכון בפרט, שיתוף פעולה אזורי -ובינלאומי למניעת זיהום הים.
 • קיום קשר בינלאומי עם מדינות ימיות בעולם, בהסכמים בילטרליים ומולטילטרליים:
  • שמירה על עקרון חופש השיט ושירותי הנמל
  • מניעת אפליה כלכלית ומינהלית
  • סיוע הדדי במקרי חירום
  • העברת מידע ושיתוף פעולה בנושאים ביטחוניים וטכנולוגיים.