רשות הספנות והנמלים מנהלת מערכת קשרי חוץ ענפה עם ארגונים בינלאומיים ופועלת בכמה תחומים ליישום אמנות בינלאומיות ואזוריות:
 • בדיקת אוניות זרות הפוקדות את נמלי ישראל
 • פיקוח ושמירה על הסביבה הימית למניעת זיהום הים
 • הפעלת מערכת פיקוח ובקרה חיצונית להכשרה ולהסמכה של ימאים
 • ריכוז כל הפעילות הדרושה להפעלת קוד ביטחון בספנות והכשרת נמלי ישראל ואוניות הדגל הישראליות לעמידה בו.
שינויים בחוק הספנות - השבת הסדר לים
הרשות מעורבת ביוזמות חקיקה שמטרתן עדכון חוק הספנות, לשמירה על כושר התחרות של הספנות הישראלית, על בטיחות השיט ועל איכות הסביבה. היעדים המרכזיים שמקדם המשרד:
 • הסדרת פעולות הסחר של כלי שיט בתחום המים הטריטוריאלים של ישראל
 • קביעת אחריות ופיצויים של בעל כלי שיט על נזקים הנגרמים עקב זיהום הים
 • הסדרת תקנות בטיחות השיט בנמלים ובים
 • פיקוח וייעוץ לשר התחבורה בנושא פיתוח הנמלים ושיפור תפוקתם.
הסכמי ספנות בילטרליים
ישראל חתמה בשנים האחרונות הסכמי ספנות בילטרליים עם כמה מדינות, ובהן סין, אוקראינה, רוסיה, טייוואן ודרום קוריאה. ההסכמים מבטיחים לישראל מערכת יחסים טובה וידידותית, המבוססת על עקרון חופש השיט ועל שירותים בנמלים, ומבססים יחסי גומלין בנושאים רבים:
 • מתן אפשרות מסודרת לחברות ספנות להחזיק משרדים, חברות בת או שלוחות למתן שירותים נלווים ולעידוד הסחר הימי בין המדינות.
 • הבטחת סחר יעיל והפחתת מכשולים מיותרים, על פי מתן מעמד "מדינה מועדפת ביותר" (MFN) בהובלת סחורות ונוסעים ובאספקת שירותי נמל.
 • הכרה הדדית בתעודות ובהסמכות של האוניות והימאים.
 • הסדרת כניסה, יציאה ומעבר נוח של ימאים אל האוניות ומהן.
 • סיוע במקרה של אסון ימי, בכוח אדם, ציוד וכלי שיט ייעודיים לחיפוש והצלה.
 • שיתוף פעולה לשמירה על בטיחות השיט ואיכות הסביבה הימית, כחלק מאמנות ארגון הספנות הבינלאומי.

סין
קוריאה
רוסיה
אוקראינה
Bulgaria
China
Taipei
Cyprus