אנו מתכבדים לפרסם את השנתון הסטטיסטי לשנת 2020 בנושאי הספנות והנמלים בישראל המבוסס על מאגרי נתונים שנאספים ומעובדים ע"י רשות הספנות והנמלים (להלן - רספ"ן).
ברקע מגפת הקורונה שפרצה בסין בשלהי 2019 והתפשטותה ביתר שאת ברחבי העולם, נציג את הפעילות הנמלית והספנותית בשנה החולפת ונבחן את השפעותיה וההגבלות במשק שבאו בעקבותיה.
ע"פ חוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד - 2004 הוקמה רשות הספנות והנמלים. החוק נכנס לתוקפו ביום 17 בפברואר 2005 והגדיר את תפקידיה העיקריים של רשות הספנות והנמלים בתחום הספנות ובתחום הנמלים.

השנתון שלפנינו כולל את הנושאים הבאים

  • פעילות נמלי הים: תנועת מטענים - מכולות, מטען כללי, כלי רכב ונוסעים. מדדי רמות שירות  - זמני שהייה והמתנה של אוניות, תפוקות והיענות לביקוש צוותים. הכשרות והסמכות כ"א נמלי
  • פעילות הספנות הישראלית: ניתוח מגמות עולמיות והספנות הישראלית, צי הסוחר הישראלי, חברות הספנות הישראליות, כ"א ימי, פקידות אוניות בנמלי המסחר, ביקורות על אוניות זרות הפוקדות את נמלי ישראל (Port State Control), כלי שייט קטנים והסמכות משיטים
  • רשות הספנות והנמלים: תפקידיה, סמכויותיה ועיקרי הפעילות של כל אגף ברשות

רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים פועלת לאיסוף ולעיבוד הנתונים בתחומי הספנות והנמלים לאור החשיבות האסטרטגית הרבה של הענף והשפעתו על כלכלת המדינה. מיקומה הגיאופוליטי של מדינת ישראל גורם לתלות מוחלטת של סחר החוץ הישראלי בקיומה של מערכת ספנותית ונמלית.