דיווח על מטענים כולל את קבוצות המטען הבאות:
מטענים, כלי רכב, צובר חופנים, מתקנים אוטומטים, נוסעים, מכולות.

דיווח על מטעניםקובץ להורדה
  
סה"כ מטענים   להורדה סה"כ מטענים
פריקה וטעינת מטענים   להורדה פריקה וטעינת מטענים
מכולות - סה"כ תנועות טונות   להורדה מכולות - סה"כ תנועות טונות
מכולות - סה"כ תנועות TEU   להורדה מכולות - סה"כ תנועות TEU
מכולות - סה"כ תנועות יחידות   להורדה מכולות - סה"כ תנועות יחידות
מכולות מלאות וריקות   להורדה מכולות מלאות וריקות
מכולות מלאות וריקות TEU   להורדה מכולות מלאות וריקות TEU
מכולות שטעון   להורדה מכולות שטעון
מטען כללי   להורדה מטען כללי
כלי רכב   להורדה כלי רכב
מתכות   להורדה מתכות
צובר חופנים   להורדה צובר חופנים
מתקנים אוטומטים   להורדה מתקנים אוטומטים
תנועת נוסעים   להורדה תנועת נוסעים

להורדת קבצי דיווח על מטענים בפורמט אקסל
הקבצים מכווצים בפורמט ZIP