דיווח על מטענים כולל את קבוצות המטען הבאות:
מטענים, כלי רכב, צובר חופנים, מתקנים אוטומטים, נוסעים, מכולות.

דיווח על מטעניםקובץ להורדה
סה"כ מטענים   להורדה סה"כ מטענים
פריקה וטעינת מטענים   להורדה פריקה וטעינת מטענים
מכולות - סה"כ תנועות טונות   להורדה מכולות - סה"כ תנועות טונות
מכולות - סה"כ תנועות TEU   להורדה מכולות - סה"כ תנועות TEU
מכולות - סה"כ תנועות יחידות   להורדה מכולות - סה"כ תנועות יחידות
מכולות מלאות וריקות   להורדה מכולות מלאות וריקות
מכולות שטעון   להורדה מכולות שטעון
מטען כללי   להורדה מטען כללי
כלי רכב   להורדה כלי רכב
צובר חופנים   להורדה צובר חופנים
מתקנים אוטומטים   להורדה מתקנים אוטומטים
תנועת נוסעים   להורדה תנועת נוסעים

להורדת קבצי דיווח על מטענים בפורמט אקסל
הקבצים מכווצים בפורמט ZIP