להלן פרסום תזכיר חוק אשר מטרתו להסדיר את הקמתו ותפקידו של מרכז החירום הימי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן - משרד התחבורה) שתפקידו ביצוע פעולות באירועי חירום בים ולאחריהם ולהסדיר את הפעולות הנדרשות במסגרת אירועי חירום בים.
במסגרת פעילותו, עיקר תפקיד מרכז החירום הינה ביצוע פעולות חיפוש והצלה בעת אירוע חירום בים בהתאם לאמנה הבינלאומית לחיפוש והצלה בים, 1979 ונספח 12 לאמנת שיקגו, 1922.

 תזכיר החוק להורדה