במסגרת תיקון צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי עגינה לכלי שיט קטנים במעגנת "שביט"), התשס"ט - 2009 בכוונתנו לקבוע מחיר לשירותי אספקת חשמל, מים והספנה, שאינם כלולים בתעריף שירותי העגינה בצו הפיקוח כיום, כחלק מתהליך תיקון הצו  כפי שיפורט  להלן. יובהר כי התעריפים המוצעים למעט מנוף והספנה יחולו על כלל כלי השיט העוגנים במעגנה לרבות כלי שיט המשמשים לדייג.

 הצו להורדה