הדפסה
בהמשך לנוסחים הקודמים של התקנות שהועברו אליכם במסגרת התייעצות מתאריך 2 בנובמבר 2015, לקראת אימוץ אמנת ה- 2006 MLC וכן אימוץ תיקוני מנילה 2010 לאמנת ה- STCW, מובאים לעיונכם בשנית נוסחים מעודכנים, לקראת הבאת הצעת התקנות לאישור הגופים הנדרשים עפ"י דין.

 תיקון לתקנות הספנות (ימאים) 

 תיקון לתקנות הנמלים (בטיחות השיט) 

 תיקון לתקנות הספנות (ימאים) (מגורי צוות) 

 תקנות הספנות (ימאים) (תנאי העסקה) 

שאלות והבהרות ניתן להפנות עד לתאריך 31.8.17 לעו"ד סיגלית ואקיל ברקאי  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או למירב גונן This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.