הדפסה
להלן הצעת תיקון לתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח-1998.
עיקריו של תיקון זה הם בקביעה כי מבקשי תעודת משיט לדרגות מסויימות, אשר כתנאי לקבלתן נדרשים להציג אישור כי סיימו בהצלחה קורס עזרה ראשונה והחייאה, יוכלו להציג אישור כאמור ממד"א או מגוף אחר שהסמיכה רשות הרישוי וכן בביטול תנאי הסף בדבר חובת השתתפות בקורס עזרה ראשונה והחייאה לקבלת תעודת משיט לספינה (תעודת משיט 30).

ככל שברצונכם להעיר הערות לגבי הצעת התיקון המצ"ב, הינכם מתבקשים לשלוח הערותיכם עד  ליום 14.02.2018, למייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ולציין בכותרת "הצעת תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים).