רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מודיעה בזאת על הפקדת כללי רשות הספנות והנמלים (נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת) (הוראת שעה), התשע"ט–2019 לעיון הציבור.


 הקבצים להורדה בפורמט PDF  
 
  הודעה לפי תקנה 64 (א5) לתקנות הנמלים, התשל"א – 1971   להורדה הודעה לפי תקנה 64 (א5) לתקנות הנמלים, התשל"א – 1971
  דברי הסבר   להורדה דברי הסבר
  כללי רשות הספנות והנמלים (נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת) (הוראת שעה), התשע"ט–2019   להורדה כללי רשות הספנות והנמלים (נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת) (הוראת שעה), התשע"ט–2019