הדפסה
בדיקת "הערכת יציבות" היא בדיקה שנועדה לבדוק את יכולת כלי השיט לנשיאת נוסעים מרבית מבחינת יציבות כלי השייט.
הבדיקה מתבצעת לכלי שיט להסעת נוסעים בשכר, שרשאים להוביל עד 15 מפליגים כולל צוות, בדיקות אלו מבוצעות על כל כלי השיט הנרשמים לראשונה במרשם הישראלי, הן פרטיים והן מסחריים (למעט כלי שיט שנדרשת עבורם "בדיקת יציבות" מלאה/ ניסוי הטיה).
מטרת הנוהל - להגדיר ולפרט את בדיקת הערכת היציבות.