הדפסה
הנוסח המקורי של הצעת תקנות הנמלים (מניעת זיהום אויר), פורסם ב 30/06/2016
למרות שלא חלו עדכונים משמעותיים בנוסח ולאור משך הזמן הארוך שחלף, מפורסם בזאת נוסח מעודכן ומאושר של הצעת התקנות, להערות הציבור, ככל שיהיו.

הערות כאמור יש להגיש תוך 10 ימים ממועד הפרסום ללשכה המשפטית ברספ"ן,
כתובת פל-ים 15 א' או למייל
: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

הנוסח טרם אושר סופית ואינו בתוקף עדיין.