התקנות הללו מהוות את הבסיס ממנו מורכב המסמך של תקן ציוד בטיחות לכלי שיט קטנים.