בתזכיר חוק זה מוצע לקבוע הוראות לעניין חישוב ההכנסה החייבת של חברות ספנות ישראליות העוסקות בהובלה בינלאומית של טובין בהתאם לשיטת מס התפוסה - חישוב ההכנסה החייבת של החברה בהתאם לתפוסת כלי השיט שהיא מפעילה.
מדינות רבות בעולם מפעילות משטר מס תפוסה, למדינות נוספות כוונה להנהיג מס תפוסה ובמדינות אחרות קיים משטר מס מיוחד לענף ספנות. ענף הספנות הבינלאומית הינו ענף תחרותי מאוד, המתאפיין בניידות גבוהה. בענף התפתח מצב של "דגלי נוחות" - בריחה של ציי סוחר למדינות עם משטרי מס "נוחים". כפתרון לזליגה זו של אוניות ל"דגלי נוחות", פותחו תמריצים בדמות מס תפוסה. כיום, 90% מהצי העולמי פועל במשטר "מס התפוסה ."קיימת חשיבות אסטרטגית עליונה לשמירה על הספנות הישראלית ולעידודה בשל המצבה הגיאוגרפי של המדינה והחרם הערבי על החברות הסוחרות עם ישראל. כ-99% מכמות המטענים המיובאים לישראל ומיוצאים ממנה מובלים דרך הים.

תזכיר חוק מס הכנסה (מיסוי חב' הספנות לפי תפוסה), התשס''ט 2009