הודעה לפי תקנה 64 (ד) לתקנות הנמלים, התשל"א - 1971

רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מודיעה בזאת על אישור כללי נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת (תיקון), התשע"ח - 2018, ועל כניסתם לתוקף 90 יום לאחר פרסום הודעה זו.

כללי נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת (תיקון), התשע"ח - 2018


רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מודיעה בזאת על אישור כללי נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת (תיקון), התשע"ב - 2012, ועל כניסתם לתוקף 90 יום לאחר פרסום הודעה זו.

כללי נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת (תיקון), התשע"ב - 2012 מופקדים לעיון הציבור במקומות כלהלן:
  • אצל מנהל אגף הנדסה ותפעול ברשות הספנות והנמלים, במשרדו שבקרית הממשלה בנין ב' קומה 21, ברח' פל-ים 15 א' בחיפה  (טלפון: 04-8632121)
  • אצל מנהל נמל חיפה במשרד מנהלת נמל חיפה
  • אצל מנהל נמל אשדוד במשרד מנהלת נמל אשדוד (הממוקם במסוף הפחם בנמל אשדוד)
  • אצל המפקח הימי בנמל אילת
  • באתר האינטרנט של רשות הספנות והנמלים