תאריך 1/07/2014
הודעה לימאים/משיטים מספר 003/2014 | סימוכין 16877214

1. עקב הצטברות חול בנמל תל-אביב נוצר שרטון חול.
2. כתוצאה מהשרטון עומק המים רדוד ואינו מאפשר שיט ,תמרון או עגינת כלי שיט בנמל.
3. בהתאם לאמור לעיל ובהתאם להנחיות מנהל הנמל, חל איסור על כלי שיט להיכנס לתחום נמל תל-אביב עד להודעה חדשה.
4. מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוחות המודעות.

להורדת ההודעה כ-PDF