תאריך 8/07/2014
הודעה לימאים/משיטים מספר 004/2014 | סימוכין 17274314

בעקבות אילוצים שנוצרו ובשונה מפרסומינו בתחזית השנתית, לא ייערכו בדיקות כושר שיט במועדים ובאתרים הבאים:
04/08/2014 - מרינה הרצליה
07/08/2014 - נמל יפו
מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוחות המודעות.

להורדת ההודעה כ-PDF