תאריך 21/09/2014
הודעה לימאים/משיטים מספר 006/2014 | סימוכין 22048914

החל מיום 15/09/2014 מתבצעות עבודות חפירה ותחזוקת עומק במעגנת שביט.
העבודות יבוצעו בשלב ראשון בתעלת הכניסה למעגנה (באזור הכרמלית) ובהמשך בתוך המעגנה.
העבודות יבוצעו במהלך כל שעות היממה, משך העבודות המתוכנן כ- 3 חודשים.
העבודות יבוצעו ע"י מחפר באורך כ- 50 מטרים כאשר מירכתיו יצא צינור צף בקוטר "20 אשר יימתח לכיוון רציף קישון מזרח אל בטן אניית EDT YAM. הצינור יסומן ע"י נצנצים אדומים.
במהלך עבודות החפירה יתכנו הפרעות בכניסה למעגנה וביציאה ממנה עד כדי חסימת המעגנה לחלוטין לפרקי זמן קצובים.
ציבור השייטים מתבקש להיות קשוב להודעות ולעדכונים בנושא.
נדרש לשוט בזהירות רבה וקיום תצפית מוגברת.
לפני כניסה ויציאה מהמעגנה מומלץ לבדוק סטטוס נתיב השייט מול הנהלת המעגנה בערוץ 16.
מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם ע"ג לוחות המודעות.
תוקף ההודעה מיידי.
רצ"ב תרשים המתאר את פריסת ציוד החפירה.

להורדת ההודעה כ-PDF