תאריך 17/11/2014
הודעה לימאים/משיטים מספר 008/2014 | סימוכין 25156514

החל מתאריך 01/12/2014 המבקש לקבל תעודת משיט חדשה, או המבקש להיבחן לדרגה הסמכה נוספת ושממועד הבקשה / הבדיקות הרפואיות שהוגשו אלינו חלפו יותר משנתיים, או שאין בידנו כלל טופס בקשה / בדיקות רפואיות, יפנה לאחת מן תחנות הצילום הפזורות באתרים שונים ברחבי ארץ, לצורך הפקת טופס בקשה, שמוטבעת בו תמונת הפנים בצירוף פרטיו האישיים של המבקש, כפי שרשומים במרשם האוכלוסין.
טופס הבקשה משמש גם כטופס לצורך רישום ותיעוד בדיקות עיניים ובדיקות רפואיות.
את הטופס נדרש למלא במדויק ובמלואו.
את הטופס המקורי, בצירוף חתימת המבקש בכל הסעיפים הנדרשים וחתימת הרופאים כנדרש, יש להעביר למשרדנו, לצורך עדכון הזכאות להוצאת תעודה, או בבקשה להיבחן וזאת טרם הרישום למבחן.
במידה והמבקש אינו מחזיק ברישיון נהיגה, או מתנגד לשימוש בתמונתו ממאגר הנהגים, עליו להצטלם צילום פנים, באחת מאותן תחנות צילום הפזורות בארץ. בהתאם לפירוט הרצ"ב. במידה ולא תהיה קיימת תמונת פנים של המבקש במחשבי משרד התחבורה, לא יוכל המבקש לקבל תעודת משיט קבועה.
החל מ 1 בינואר 2015 לא יתקבלו יותר טופסי בקשה שלא הונפקו באחת מתחנות הצילום.
הצילום והוצאת הטופס אינם חייבים בתשלום.
לצורך זיהוי יש להצטייד באחת מן התעודות הבאות בלבד:
בתעודת זהות, או בדרכון, או בתעודת חוגר, או ברישיון נהיגה מפלסטיק.
רצ"ב: רשימת ופרטי תחנות הצילום.
צילום לרישיון נהיגה ותעודת משיט מתבצע בתחנות הצילום של החברות המורשות:
טלדור - 1900-722-222, פמי פרמיום - 03-5688140

להורדת ההודעה כ-PDF