תאריך 11/01/2015
הודעה לימאים/משיטים מספר 001/2015 | סימוכין 00501915

1. כתוצאה מסחף חול נוצר שרטון חול בנתיב הכניסה למרינה הרצליה
2. עומק המים בנתיב המסומן הוא כ 3.6 מטר, רוחב תעלת הכניסה כ 20 מטר
3. השרטון נמצא בחלקו המזרחי של פתח המרינה ומסומן על ידי שורת מצופים אדומים
4. כלי שיט נדרשים לזהירות בעת הכניסה וביציאה מהמרינה
רצ"ב: מתווה המתאר את הנתיב

להורדת ההודעה כ-PDF