תאריך 15/01/2015
הודעה לימאים/משיטים מספר 002/2015 | סימוכין 00905515

1. כתוצאה מסחף חול בסערות האחרונות נוצר שרטון חולי בכניסה למרינה אשקלון
2. עומק המים בנתיב הכניסה למרינה 2.9 מ', רוחב תעלת השייט 18-19 מ'
3. הנתיב הבטוח מסומן באמצעות 3 מצופים אדומים מצידו המזרחי, 2 מהם מוארים ומצוף ירוק בצד המערבי (הצמוד לשובר)
4. כלי שייט נדרשים לזהירות בכניסה וביציאה מהמרינה
רצ"ב: מפה של פתח המרינה ועליה סימון נתיב השייט ומיקום המצופים.

להורדת ההודעה כ-PDF