תאריך 17/02/2015
הודעה לימאים/משיטים מספר 003/2015 | סימוכין 03028415

להלן הודעתו של הממונה על המעגנות
1. מזח 8 בנמל יפו סובל מליקויי בטיחות חמורים, קורת אורך מרכזית במזח קרסה למי המעגנה
2. כתוצאה מכך קיימת סכנה ממשית לשימוש במזח וסיכון לקריסת מקטעים נוספים ממנו
3. לאור האמור "חל איסור שימוש במזח 8 לצרכי פעילות כלי שייט ואסורה תנועת אנשים על המזח"
4. תוקף האיסור מידי

להורדת ההודעה כ-PDF