תאריך 17/02/2015
הודעה לימאים/משיטים מספר 004/2015 | סימוכין 03029515

1. בנמל ת"א נוצר שרטון חול בתוך שטח הנמל, כמו כן אין בנמל כל תשתיות מתאימות לעגינת כלי שייט
2. כתוצאה מכך עומק המים בנמל רדוד מאד ולא ניתן לתמרן ו/או לעגון כלי שייט בנמל בבטחה
3. חל איסור על כניסת ועגינת כל כלי שיט במעגנת נמל ת"א
4. תוקף האיסור מידי

להורדת ההודעה כ-PDF