תאריך 15/04/2015
הודעה לימאים/משיטים מספר 006/2015 | סימוכין 06862515

מיקום המפגע
31˚,55'.819 N
034˚,38'.902 E
בנקודה או בקרבתה צינור פלסטיק עבה צף על המים ומהווה סכנה לבטיחות השיט. יש לוודא שמירת מרחק נאות מהמפגע.
תוקף ההודעה מידי ועד להודעה המבטלת את הדיווח.

להורדת ההודעה כ-PDF