תאריך 29/04/2015
הודעה לימאים/משיטים מספר 007/2015 | סימוכין 07897915

המצוף בולט מעל פני הים לגובה 1.9 מ'.
בראשו נצנץ צהוב המנצנץ ל-2 שניות כל 5 שניות לטווח 2 מייל.
מיקום המצוף:
Lat 32°29.579 N
034°52.846 E Long
עומק המים בנקודה- 11מ'.
מצ"ב תמונת המצוף שהוצב.
תוקף ההודעה מידי ועד להודעה המבטלת את הדיווח.

להורדת ההודעה כ-PDF