תאריך 21/05/2015
הודעה לימאים/משיטים מספר 008/2015 | סימוכין 09406215

1. במהלך צלילת ביקורת בקו צינור א.ל.א. תשתיות לאיכות הסביבה (צינור המזרים תמלחות לים), התגלה מפגע פוטנציאלי.
2. המפגע הפוטנציאלי הינו צינור צף, היוצא מאזור התעשייה עכו דרום על הגבול הצפוני של מתחם רפא"ל.
3. המפגע הפוטנציאלי נמצא בין הנקודות הבאות (ראה תצ"א מצורפת):
4. WGS84 - Deg,Min.min
5. תוקף ההודעה מידי ועד להודעה המבטלת את הדיווח.

להורדת ההודעה כ-PDF