תאריך 1/07/2015
הודעה לימאים/משיטים מספר 009/2015 | סימוכין 12495615

א. החל מתאריך 11/10/2015 ועד יום 30/10/2015 תבוצע חפירה ארכיאולוגית תת-ימית בעכו בסמוך לכניסה לנמל. החפירה מבוצעת באותו אזור בו בוצעו סדרות החפירות הקודמות ביוני 2008, יולי 2012, ולאחרונה באוקטובר 2013.
ב. אתר החפירות תחום ב-4 נקודות ציון כדלקמן:
32°55′06.3″N 32°55′09″N 32°55′09″N 32°55′06.3″N
35°04′19.3″E 35°04′19.3″E 35°04′20.8″E 35°04′20.8″E
הצלילות מבוצעות על שרידי כלי שייט עתיק.
ג. הצלילות יבוצעו בשעות היום בלבד, בימים א'-ו', כתלות במצב הים.
ד. האתר יוקף בשרשרת מצופים אדומים/כתומים צפופה, שתוטל במקום מדי בוקר בימי הצלילה ותיאסף מדי ערב.
ה. בכל עת ביצוע צלילה באתר, תמצא בצמוד לשטח הצלילה סירת פיקוח נושאת דגל צלילה.
ו. מצ"ב מפת האתר עם תיחום אזור הצלילה.
ז. השטח סביב אתר הצלילה המוקף בשרשרת המצופים יהיה סגור לתנועת כלי שייט מכל סוג.

להורדת ההודעה כ-PDF