תאריך 7/07/2015
הודעה לימאים/משיטים מספר 010/2015 | סימוכין 12825115

לידיעת ציבור המשיטים, בשונה לפרסומים של מועדי כושר שייט בטבלה השנתית, לא ייערכו מועדי בדיקות בהתאם לפירוט הבא:

א.13.08 - יפו
ב.18.08 - אשדוד
ג.19.08 - ת"א
ד.20.08 - יפו
ה.20.08 - טבריה במקומו יערכו הבדיקות בתאריך 27.08.
ו.23.08 - קישון
ז.25.08 - אשקלון

להורדת ההודעה כ-PDF