תאריך 1/09/2015
הודעה לימאים/משיטים מספר 012/2015 | סימוכין 16659115

1. בין התאריכים 10-17 באוקטובר 2015 יתקיימו תחרויות לאליפות עולם בשייט בדגם 470 מול חופי חיפה.
2. התחרויות יערכו בשני אתרים כמתואר במפת המתווה הרצ"ב ובהתאם לרדיוס M 0.6 לנקודות הציון הבאות:
Lat 32 50′.060 N Lat 32 50′.035 N
Long 35 58′.040 E Long 35 00′.010 E
3. באחריות מארגני התחרות למנות אחראי בטיחות לימי האימונים והתחרויות.
4. הפעילות תפוקח על ידי אחראי בטיחות בסיוע כלי שיט מטעם מארגני התחרות.
5. באחריות מארגני התחרות לתאם את הפעילות אל מול משטרת ישראל, השיטור הימי וגורמי חיל הים.
6. בעלי כלי שיט ומשיטים מתבקשים להימנע מלהיכנס או לחצות את אתר התחרות במועדים בהם מתקיימת והתחרות.
7. מנהלי המרינות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוח המודעות.
8. רצ"ב - מפה אם תיחום אזור התחרות.

להורדת ההודעה כ-PDF