תאריך 21/09/2015
הודעה לימאים/משיטים מספר 015/2015 | סימוכין 17795515

לידיעת ציבור המשיטים, בשונה מהפרסום בטבלה השנתית, הבדיקות בטבריה בתאריך 08.10.2015, יערכו החל משעה 12:00 עד 15:00.

להורדת ההודעה כ-PDF