תאריך 26/09/2015
הודעה לימאים/משיטים מספר 016/2015 | סימוכין 01620160162015

1. החל מתאריך 6/10/2015 ועד יום 31/01/2016 חל איסור דייג בשטח המתוחם בנק' הציון.
2. חיל הים הוציא הודעה על אזור סכנה בים בשטח האמור.
3. מנהלי המרינות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוח המודעות.
4. מצ"ב מפת האתר עם נקודות הציון.


להורדת ההודעה כ-PDF