תאריך 10/11/2015
הודעה לימאים/משיטים מספר 017/2015 | סימוכין 21185415

במהלך עבודות הבנייה יתכנו הפרעות בכניסה למעגנות וביציאה מהן לפרקי זמן קצובים.
ציבור המשיטים מתבקש להיות קשוב להודעות ולעדכונים בנושא, לשם כך מתפרסמות הודעות עתיות באתר רשות הספנות והנמלים תחת הלשונית Notices to mariners .
משיטים נדרשים להפליג בזהירות רבה ולקיים תצפית נאותה וערנות מוגברת.
לפני כניסה ויציאה מהמעגנה מומלץ לבדוק סטטוס נתיב השייט מול הנהלת המעגנה.

להורדת ההודעה כ-PDF