תאריך 16/12/2015
הודעה לימאים/משיטים מספר 020/2015 | סימוכין 24070515

לאחר בחינה שנערכה ברשות הספנות והנמלים, בדבר הצורך באישור הנדסי כחלק מבדיקות כושר שיט לכלים מסחריים המטופלים באגף כלי שיט קטנים ומשיטים, התקבלה החלטה שאין צורך לדרוש אישור הנדסי כחלק מבדיקות כושר השיט לכלי שיט מסחריים.


מצ"ב מכתב הבהרה בעניין עריכת כושר שיט לכלים מסחריים הכולל הנחיות בדבר בדיקת כושר שיט לכלי שיט המטופלים באגף כלי שיט קטנים ומשיטים.

להורדת ההודעה כ-PDF