תאריך 6/01/2016
הודעה לימאים/משיטים מספר 001/2016 | סימוכין 00383816

1. כתוצאה מסחף חול בסערות האחרונות פתח מרינה ת"א הוצר .
2. לסימון האזור הרדוד הוצבו 2 מצופים אדומים .
3. יש להפליג ממרינה ת"א ו/או להיכנס אליה, אך ורק מערבית למצופים האדומים שהוצבו, שם העומק הוא 4-5 מטר.
4. עם החזרה לשגרה צוות המרינה יוריד את שני המצופים שהתווספו.
5. כלי שייט נדרשים לזהירות בכניסה וביציאה מהמרינה.
6. מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על גבי לוחות המודעות.

רצ"ב: מפה של פתח המרינה ועליה סימון נתיב השייט ומיקום המצופים

להורדת ההודעה כ-PDF