תאריך 13/01/2016
הודעה לימאים/משיטים מספר 002/2016 | סימוכין 00941316

1. בהתאם להודעתו של מנהל נמל חיפה, קיימות מגבלות שיט ביציאה/כניסה ממעגן הקישון.
2. רצ"ב הודעת מנהל נמל חיפה בנדון.
3. בעלי כלי שיט ומשיטים נדרשים להגביר ערנות בעת כניסה ויציאה למעגן ולהימנעות משייט בקרבת הקייסונים באזור האחסון (רצ"ב מפה).
4. מעבר של סירות וכלי שיט יבוצע במרכז המעבר בין אחסון הקייסונים לרציף קישון.
5. יש לדווח לתצפית נמל על כל אירוע חריג במעגן הקישון.
6. מנהלי המרינות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוח המודעות.

להורדת ההודעה כ-PDF