תאריך 14/01/2016
הודעה לימאים/משיטים מספר 003/2016 | סימוכין 01104616

1. מול חוף הצוק (ת"א) במרחק של כ – 200 מקו החוף, הוצבו ע"י עריית ת"א מצופים לסימון גבול חוף רחצה מוכרז.
2. המצופים הוצבו באתר גאוגרפי ברשת הימית:
WGS84 ( Deg,Min. Decimal)
• מצוף 1 - חוף הצוק צפון - גדה צפונית
320,08.660' N
0340,47.342' E
• מצוף2 - חוף הצוק צפון - גדה דרומית
320,08.581' N
0340,47.314' E
• מצוף 3 - חוף הצוק דרום - גדה צפונית
320,08.482' N
0340,47.276' E
• מצוף4 - חוף הצוק דרום - גדה דרומית
320,08.405' N
0340,47.251' E
3. מאפייני המצופים: המצופים מנצנצים בלילה בצבע לבן המנצנץ בלילה, 2 מייל תאורה.
4. נא לעדכן בסימוניכם ע"פ הנקודות ולהימנע משיט בקרבת המצופים.
5. מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על לוח המודעות
6. תוקף ההודעה מידית.

להורדת ההודעה כ-PDF