תאריך 27/01/2016
הודעה לימאים/משיטים מספר 004/2016 | סימוכין 01978416

1. בעקבות סחף חול שהצטבר בכניסה למרינה אשקלון נוצר שרטון המגביל את כניסת ויציאת כלי שייט .
2. רוחב תעלת שייט בטוחה 6 מטר בעומק של 2.3 מטר לכל הפחות (מינימום).
3. בצדה המזרחי של התעלה ישנם 3 מצופים אדומים המסמנים את שרטון החול, המצוף הצפוני והדרומי מנצנצים.
4. יש לעבור מערבית לכל המצופים האדומים.
5. חל איסור כניסה למרינה ויציאה ממנה לכלי שיט בעלי שוקע גדול מ- 2 מ' .
6. כלי השייט נדרשים לזהירות יתר בעת הכניסה והיציאה מהמרינה.
7. תוקף ההודעה מידי עד סיום חפירת פתח המרינה .
8. רצ"ב מפת מרינה אשקלון .
9. מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם ההודעה על לוח המודעות.

להורדת ההודעה כ-PDF