תאריך 31/01/2016
הודעה לימאים/משיטים מספר 005/2016 | סימוכין 02223716

1. הסערות האחרונות גרמו להצרת פתח המרינה בהרצליה כתוצאה מסחף חול שהצטבר, דבר המגביל את כניסת ויציאת כלי שייט .
2. רוחב תעלת שייט הצר ביותר הוא 16 מטר בעומק מים מינימלי - 4.2 מטר .
3. כלי השיט מתבקשים לוודא כניסה/יציאה ממערב לקו המצופים האדום, לאחר מעבר שובר הגלים הצפוני דרומה – יש לנוע ממזרח למצוף הירוק.
4. כלי שייט נכנסים/יוצאים מתבקשים להפליג בצד ימין של תעלת השיט.
5. חל איסור כניסה למרינה ויציאה ממנה לכלי שיט בעלי שוקע גדול מ- 4 מטר .
6. כלי השייט נדרשים לזהירות יתר בעת הכניסה והיציאה מהמרינה.
7. תוקף ההודעה מידי עד סיום חפירת פתח המרינה .
8. רצ"ב מפת מרינה הרצליה .
9. מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם ההודעה על לוח המודעות.

להורדת ההודעה כ-PDF