תאריך 14/02/2016
הודעה לימאים/משיטים מספר 006/2016 | סימוכין 02344716

לידיעת ציבור המשיטים,
אגף כלי שיט קטנים ומשיטים בחיפה והשלוחות בטבריה ואילת יהיו סגורים בתאריך 25.02.2016.

מנהלי המעגנות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוחות המודעות.

להורדת ההודעה כ-PDF