תאריך 16/02/2016
הודעה לימאים/משיטים מספר 007/2016 | סימוכין 03933016

1. בעלים של כלי שייט העוגן במרינה אשר מבקש לבצע בדיקת כושר שייט על פי המועד הקבוע בטבלה השנתית, או בא כוחו
יתייצב לרישום אצל המפקח ולא בשום מקום אחר. התייצבות לרישום תתבצע מיד עם שעת פתיחת התחנה ולא יותר מפרק זמן
של שישים דקות לאחר מכן.
2. מוזכר בזאת כי בזמן הרישום אצל המפקח יש להציג:
‏ א. רישיון שייט משולם.
‏ ב. ביטוח בתוקף.
‏ ג. תעודת רישום של כלי השייט.
‏ ד. תעודה מזהה של בעלים רשום.
‏ ה. ייפוי כוח חתום ע"י בעלי כלי השיט במידה ובא כח מקיים את הליך הרישום ו/או הבדיקה.
3. כלי שייט החייבים הצגת דו"ח הספנה וסקר מהנדס יציגו מסמכים אלו בעת הרישום.
4. בתום רישום כל כלי השייט שהופיעו יחל "סיבוב הרציפים".
5. בעל כלי שייט אשר יבקש להירשם לאחר תחילת "הסיבוב" וחזרת המפקח לעמדת הרישום יאלץ לדחות את הבדיקה למועד אחר.
6. לא יבוצע סיבוב רציפים נוסף באותו יום.
7. מנהלי מרינות מתבקשים להפיץ בין העוגנים ועל לוחות המודעות .
8. תוקף הנחיה זו מיום פרסומה, נא היערכותכם בהתאם.

להורדת ההודעה כ-PDF