תאריך 3/03/2016
הודעה לימאים/משיטים מספר 008/2016 | סימוכין 05089416


1. חיל הים הציב 3 מצופים בכנרת, באתר גאוגרפי ברשת הימית :
‏א. מצוף מזרחי - 32°48'53.4'' N
035°34'28.7'' E
‏ב. מצוף מערבי - 32°48'52.9'' N
035°34'22.3'' E
‏ג. מצוף דרומי- 32°48'48.3'' N
035°34'26.0'' E
2. האופיינית של המצוף המואר היא , 2 הבהובים בצבע אדום כל 10 שניות.
3. נא לעדכן בסימוניכם במיקומים הר"מ ולשוט בזהירות בעת קירבה למצופים.
4. במהלך התקרבות למצופים נדרש להגביר ערנות.
5. מנהלי מרינות וחניוני סירות מתבקשים לפרסם הודעה זו על לוח המודעות
6. תוקף ההודעה מיידית.

להורדת ההודעה כ-PDF