תאריך 22/03/2016
הודעה לימאים/משיטים מספר 009/2016 | סימוכין 06722716

לידיעת ציבור המשיטים, בשונה מטבלת מועדי כושר שיט שפורסמה לשנת 2016, מועד בדיקת כושר השיט המתוכנן ב-07.04.2016 בטבריה ידחה לתאריך 14.04.2016.

להורדת ההודעה כ-PDF