תאריך 18/04/2016
הודעה לימאים/משיטים מספר 010/2016 | סימוכין 08654416

כללי
העבודות הימיות במסגרת בניית נמל המפרץ מתקדמות בקצב הולך וגובר.
פרסום זה נועד לעדכן את כל משתמשי התחום הימי של נמל חיפה בעבודות המתבצעות . עדכון זה הנו המשך לפרסום הראשון מדצמבר 2015 .
הערה - המפה המצורפת אינה מיועדת לניווט.

משתמשי התחום הימי של נמל חיפה נדרשים:
1. לגלות ערנות, זהירות והתרחקות ממוקדי העבודות הימיות של נמל המפרץ המפורטות בפרסום זה ובקודם.
2. למלא אחר ההנחיות המופיעות בהודעות לימאים, בפרסום זה ובפרסום הקודם.
3. חשיבות רבה לקיום קשר רצוף עם תצפית נמל חיפה (ערוצים 12, 14, 16) עדיפות לערוץ 12. בכל מקרה של ספק או אי הבנה יש לקבל הנחיות מתצפית נמל. (טלפון- 04-8518276)
4. מוזכר בזאת- חל איסור מוחלט להיכנס לאזורים סגורים A ו B . (פורסם ב 29.10.15 הודעה לימאים 51/2015), ניתן לראות באתר אינטרנט רשות הספנות והנמלים.

עדכון עבודות ימיות .
שובר גלים ראשי.
החלו עבודות מילוי אבנים לצורך הארכת שובר גלים. לצורך כך יתווספו 2 מצופי קרדינל (A6 ו A7 ). (הודעה לימאים תפורסם לכשיוצבו המצופים). הארכת שובר הגלים תגרום להקטנת העומק (בשלב הראשון) ל 5- מטר בתוואי הארכת שובר הגלים.
לצורך הארכת שובר גלים הגדול מתקיימת תנועת דוברות וכלי שייט אחרים באופן קבוע בין נמל קישון לאתר שובר הגלים.
להזכירכם, חל איסור להיכנס/ לעבור בשטח סגור A .


4 קייסונים הוצבו בשטח סגור B, בהמתנה להצבתם בנקודת התחלה של שובר גלים משני. (במקום זה יוצבו 6 קייסונים לאחסון).
מיקום הקייסונים מופיע במפה המצורפת.

במהלך חודש אפריל ייגרר קייסון אחד לנקודה המהווה קצה מערבי של שובר גלים משני.
הקייסון יוצב במיקום (מרכז פאה מערבית)

לקייסון זה יוצמדו עוד 18 קייסונים שיהוו 600 מטר משובר גלים משני. יתרת שובר הגלים תבנה מאבנים (כדוגמת שובר גלים ראשי).
על כל קייסון בים יש תאורה מנצנצת קבוע בצבע צהוב.

ייבוש ובניית רציפי נמל המפרץ.
מתבצע ייבוש מתחם הרציפים ע"י מילוי חול באמצעות מחפרים ואמצעים אחרים.
מתבצע החדרת שיגומים לאורך הרציפים העתידיים. (על השיגומים תאורה מנצנצת צהוב)
נמשכת עבודת מילוי חול ואבנים מהחוף (אזור מסוף כימיקלים).
מומלץ לצפות בסרט יוטיוב המציג גרירת קייסון מנמל הקישון לים הפתוח.
לינק: https://youtu.be/c9bHLHnDIIo

לתשומת לבכם
תעלת הכניסה/ יציאה לנמל בין קייסון מערבי, שובר גלים קטן לתוואי הארכת שובר גלים גדול (ראה מפה מצורפת).
תעלת כניסה זו הינה ברוחב של כ- 300 מטר, יש לתת עדיפות לכניסה ויציאה של אוניות ולגלות ערנות וזהירות בזמן המעבר בה.

להורדת ההודעה כ-PDF