תאריך 5/06/2016
הודעה לימאים/משיטים מספר 011/2016 | סימוכין 12034916

1. מצוף חדש הוצב בשובר הגלים המערבי- החדש שנבנה במפרץ חיפה .
2. המצוף הוצב באתר גאוגרפי ברשת הימית.
WGS84 - Deg,Min.sec

32° 49' 53.65" N
035° 01' 24.41" E
3. להלן מאפייני המצוף: מנצנץ בלילה בצבע אדום 6 נצנוצים כל 10 שניות.
4. נא לעדכן בסימוניכם במפות הר"מ ולהפליג בזהירות בעת קירבה למצוף.
5. מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על לוח המודעות
6. תוקף ההודעה מידית.

להורדת ההודעה כ-PDF