תאריך 26/06/2016
הודעה לימאים/משיטים מספר 012/2016 | סימוכין 13760416

א. החל מתאריך 04/09/2016 ועד יום 27/09/2016 תבוצע חפירה ארכיאולוגית תת-ימית בעכו בסמוך לכניסה לנמל. החפירה מבוצעת באותו אזור בו בוצעו סדרות החפירות הקודמות ביוני 2008, יולי 2012, אוקטובר 2013 ולאחרונה באוקטובר 2015.
ב. אתר החפירות תחום ב-4 נקודות ציון כדלקמן:
32°55′06.3″N 32°55′09″N 32°55′09″N 32°55′06.3″N
35°04′19.3″E 35°04′19.3″E 35°04′20.8″E 35°04′20.8″E
הצלילות מבוצעות על שרידי כלי שייט עתיק.
ג. הצלילות יבוצעו בשעות היום בלבד, בימים א'-ו', כתלות במצב הים.
ד. האתר יוקף בשרשרת מצופים אדומים/כתומים צפופה, שתוטל במקום מדי בוקר בימי הצלילה ותיאסף מדי ערב.
ה. בכל עת ביצוע צלילה באתר, תמצא בצמוד לשטח הצלילה סירת פיקוח נושאת דגל צלילה.
ו. מצ"ב מפת האתר עם תיחום אזור הצלילה.

להורדת ההודעה כ-PDF