תאריך 26/07/2016
הודעה לימאים/משיטים מספר 012/2016 | סימוכין 16533716

בתקופה שבין 27.07.2016 ועד 31.08.2016 יבוצעו תיקונים בצינור היניקה באתר ספיר.
במהלך העבודות יונח צינור צף אשר יצא מקו החוף אל הנקודה.
32˚,51'55.90 N
035˚,32'.34.51 E

בנקודה או בקרבתה צינור עבה צף על המים ומהווה סכנה לבטיחות השיט.
יש לוודא שמירת מרחק - 250 מטר מהצינור.

כלי שיט הפועלים באתר ספיר יוודאו הכרת המפגע ומיקומו ויפליגו בתיאום עם הקבלת המבצע.

תוקף ההודעה מידי ועד להודעה המבטלת את הדיווח.
מנהלי המרינות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוחות המודעות.

להורדת ההודעה כ-PDF